آراد برندینگ
خانه / عناب تازه

عناب تازه

عناب تازه در اول مرداد ماه از باغات استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند برداشت می شود. عناب تازه دارای طعم شیرینی می باشد. داخل عناب تازه به رنگ سبز کمرنگ است. عناب تازه هر ساله حدود دو ماه از باغات عناب برداشت می شود. لازم به ذکر است قیمت عناب تازه کمتر از عناب خشک می باشد.